Privacy verklaring

Privacy verklaring

Inleiding

Content Communicatie, gevestigd aan de Bonkelaar 71, 6691 PE Gendt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de organisatie Content Communicatie en onze website www.contentcommunicatie.eu. Wij vinden het belangrijk om duidelijk en transparant te zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u vragen heeft over de privacyverklaring, neem dan contact met ons op via sandra@contentcommunicatie.eu

Persoonsgegevens

Content Communicatie verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. Wij vinden het belangrijk dat u vertrouwen heeft in onze organisatie. Daarom doen we er graag alles aan om uw privacy te beschermen.

Content Communicatie verwerkt de volgende persoonsgegevens van u:
NAW gegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Gegevens over uw activiteiten op onze website

Doeleinden
Content Communicatie gebruikt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van haar activiteiten en dienstverlening. De persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden of goede doelen. De persoonsgegevens die worden verwerkt zijn de gegevens die u heeft aangeleverd, er worden geen persoonsgegevens via derden verzameld. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor:

• U te contacten indien dit nodig is voor onze dienstverlening
• Opmaken van contracten tot samenwerking
• Uw bezoek op onze website te analyseren om daarmee de website te verbeteren
• Verwerken van uw gegevens zoals bij de wettelijke verplichting tot het doen van belastingaangifte

Hoe lang blijven deze gegevens opgeslagen?
Content Communicatie bewaard uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Worden mijn gegevens gedeeld met derden?
Content Communicatie deelt de persoonsgegevens alleen met organisaties die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de werkzaamheden op het gebied van samenwerking. Met deze leveranciers zijn afspraken gemaakt zodat zij zich houden aan de regels van de AVG.

Gebruik van cookies op onze website
Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies, dit zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoeken van een website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet en/of mobiele telefoon, worden opgeslagen. De internetbrowser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan de website terugsturen. Door het inzetten van cookies wordt het gebruik van de website voor u gemakkelijker en gebruiksvriendelijker. Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd voor het plaatsen van cookies. U kunt zich hiervoor afmelden zodat de internetbrowser geen cookies meer opslaat. U kunt dit ook in uw instellingenmenu verwijderen.

Inzag en wijzigen van persoonsgegevens
U heeft het recht om in te zien welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Op verzoek corrigeren wij uw persoonsgegevens, en als u wilt dat wij gegevens van u verwijderen dan zullen wij dat doen tenzij we wettelijk verplicht zijn deze gegevens te bewaren. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op via sandra@contentcommunicatie.eu.

Klacht indienen
Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Content Communicatie doet er alles aan om u als klant tevreden te houden. Mocht u dat niet zijn dan kunt u een klacht indienen via de mail naar sandra@contentcommunicatie.eu. Is het nog niet naar wens opgelost dan kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap
 

 © 2024 Content Communicatie
Website door OVK webdesign